نور صنعت فردوس

بسمه تعالی
با عرض سلام
شرکت دانش بنیان نور صنعت فردوس به استحضار می رساند این شرکت، به دو شرکت در زمینه ی تولید و تجهیزات آزمایشگاهی تبدیل شده است. ما مجدانه بر آنیم که همچنان با شعار مشتری مداری دانش و تجربیات خود را در زمینه ی تولید تجهیزات آزمایشگاه
ی عملی نموده و نقشی سازنده و راهگشا در عرصه ی تولید داشته باشیم. از این که با اطمینان خاطر و اعتماد وافر در مسیر تولید، رشد و شکوفایی این دو شرکت همانند ۱۵ سال اخیر ما راحمایت می نمایید سپاسگزاریم.باشد.

  • هادی شبنم زاده

    مدیریت شرکت نور صنعت تجهیز
  • مسعود قرایینی

    مدیریت شرکت نور صنعت آزما