فرم انتقادات و پیشنهادات

شرکت نورصنعت فردوس، ضمن تشكر از حسن انتخاب شما ، مفتخر است با بررسی نظرات، پيشنهادات، انتقادات سازنده و هم چنين سوال های شما مشتریان گرامی، گام های استواری را در راستای بهبود سطح خدمتگذاری به مشتریان محترم خود ، بردارد.