آون

داراي فضا براي نمونه گذاري

دقت دمايي 1 درجه سانتيگراد

كنترل ديجيتال با قابليت PID

كنترل دما در محدوده 50 تا 250 درجه

داراي فن سيركولاسيون هوا

المنت لعران

توضیحات

آون

داراي فضا براي نمونه گذاري

دقت دمايي ۱ درجه سانتيگراد

كنترل ديجيتال با قابليت PID

كنترل دما در محدوده ۵۰ تا ۲۵۰ درجه

داراي فن سيركولاسيون هوا

المنت لعران

دارای عایق پشم شیشه به ضخامت ۵ سانت

محفظه داخلي تمام استيل

مجهز به تايمر

داراي ترموستات مكانيكي ۳۰۰ درجه

دقت دما در محدوده ۲۰۰ درجه سانتیگراد ۳±

زمان رسیدن به ۲۰۰ درجه سانتیگراد ۴۵ دقیقه