اتوکلاو

ديگ اصلي از ورق 3 ميليمتر استيل و فريم بدنه از ورق استيل ( به اصطلاح نگير) مي باشد.

داراي يک سوپاپ اطمينان از نوع سوزني و از نمونه آلماني ساخته شده است.

توضیحات

اتوکلاو عمودي الکتريکي

ديگ اصلي از ورق ۳ ميليمتر استيل و فريم بدنه از ورق استيل (به اصطلاح نگير) مي باشد.

داراي يک سوپاپ اطمينان از نوع سوزني و از نمونه آلماني ساخته شده است.

گيج فشار دستگاه تا ۴ اتمسفر مي باشد و بين فشارو حرارت يک رابطه متعادل وجود دارد دستگاه داراي ديگ آلومينيومي جهت قراردادن وسائل مي باشد درب و طوقه دستگاه استيل و داراي فلز درب لولا مي باشد که درب به حالت مورب ۴۵ درجه مي ايستد سيستم دستگاه الکترونيکي پيشرفته ميکروپروسسوري قابل تنظيم بين ۰-۱۳۵ درجه سانتي گراد با دقت ۲/۰ درجه با تايمر ۹۰ دقيقه مي باشد ضمن آنکه سيستم قابليت ريست داشته و زمان بعد از پايان کار بصورت عکس را نشان خواهد داددستگاه داراي ميله کنترل سطح آب مي باشد که بالاتر از المنت قرارداردکه موجب عدم سوختگي المنت و همچنين از بالا رفتن دماي هيتر به بالاب ۱۴۰ درجه جلوگيري ميکند.