شیکر‬ ‫رومیزی‬

  • قدرت بارگزاري تا 30 كيلوگرم
  • چرخش اوربیتالی
  • شعاع دوران 24 ميليمتر
  • سرعت 20 تا 250 دور در دقيقه
  • قابلیت تنظیم ارتفاع نگهدارنده نمونه ها

توضیحات

شیکر‬ ‫رومیزی‬ ‫

بدنه : بدنه خارجي از ورق روغني با رنگ الكتروستاتيك

شيكر:

  • قدرت بارگزاري تا ۳۰ كيلوگرم
  • چرخش اوربیتالی
  • شعاع دوران ۲۴ ميليمتر
  • سرعت ۲۰ تا ۲۵۰ دور در دقيقه
  • قابلیت تنظیم ارتفاع نگهدارنده نمونه ها